Velkommen

Idéoversetterne i Traducidea tilbyr språk- og konsulenttjenester for offentlig og privat sektor, privatpersoner og oversettelsesbyråer.

Språktjenestene våre omfatter oversettelser og bearbeidelser av tekster på norsk, italiensk, latin og gammelgresk. Kildetekstene kan også være på engelsk, svensk eller dansk. Vi tilbyr dessuten privatundervisning og tjenester innen informasjons- og kulturformidling tilpasset dine ønsker og behov.

For oss er det viktig at din bearbeidede tekst holder høy faglig og språklig kvalitet. Vår personlige og faglige integritet sikrer dette. Vi har norsk og italiensk som morsmål, og har høyere grads utdanning innen språk og humaniora.

Ønsker du oversettelser innen andre fagområder? Traducidea samarbeider med en rekke italienske og norske spesialister som kvalitetssikrer arbeidet  slik at vi kan ivareta interessene dine på best mulig måte.

 
Traducidea di Line Hauge Støyva, Viale della Resistenza 38, 93013 Mazzarino (CL), Italy. E-post: post@traducidea.no Org. nr.: IT 01846830857